Świadome wspieranie dziecka w rozwoju możliwe jest tylko wtedy, gdy sami troszczymy się swój rozwój.