Wyzwania społeczne XXI wieku

Jakość relacji z innymi od lat stanowiła fundament dobrostanu psychofizycznego każdego z nas. 

Żyjemy w czasach, które promują nadmierny indywidualizm, niezależność, odcięcie od więzi społecznych i natury. Skutkuje to dużym cierpieniem,osamotnieniem, chorobami, niszczeniem siebie i otaczającego nas świata. 

To co było przez lata naturalne dla ludzi, przestało takie być. Obecny system edukacji nie jest adekwatny do otaczającej rzeczywistości i nie spełnia swojej roli jaką jest wspieranie młodych ludzi w rozwoju. Technologia zapewnia nam nieograniczony dostęp do informacji, stwarzając tym samym ogromney dostęp do wiedzy.  Wychowywanie poprzez wtłaczanie sztucznie wybranych treści, które przydatne są tylko w budynku szkolnym czas zostawić. Zabija one w dzieciach spontaniczną zdolność do poszukiwania, eksplorowania i doświadczania. 

Zachęca jedynie do rywalizowania i wygrywania. Czy ta wygrana to jednak nie przegrana? Jesteśmy mądrymi ludźmi, zdolnymi do współpracy i podejmowania dobrych dla nas decyzji. 

Potrzebujemy mieć jednak przestrzeń do rozwijania swojej mądrości w obecności innych.

Nasze wartości:

  • Empatia
  • Szacunek
  • Dbanie o relacje
  • Odpowiedzialność
  • Ekologia
  • Elastyczność
  • Otwartość na różnorodność
  • Dialog
  • Wolność decydowania o sobie
  • Współpraca i synergia działań

STARY PARADYGMAT EDUKACJI NOWY PARADYGMAT EDUKACJI
RywalizacjiWspółpraca
Indywidualny rozwójSpołeczność
Wtłaczanie wybranych treściUmiejętność selekcji informacji
Siedzenie w ławceRuch
OcenienieSzacunek do różnorodności
PodporządkowanieWolność
OdtwarzanieKreatywność

Program „Wspieranie przez relacje”

dla osób odbywających letnie praktyki w Wiosce Bullerbyn

 I etap  – “Sztuka relacji(marzec – kwiecień 2020)

Uczestnictwo  w grupie dla osób pracujących z dziećmi.Spotkania mają  charakter warsztatowo – seminaryjny. Biorąc udział w wykładach, dyskusjach i doświadczeniach uczestnicy poznają jaka relacja wspiera rozwój dziecka. Obejmuje takie tematy jak: świadomość, umiejętność selekcjonowania informacji, uczucia, granice, współpraca, samodzielność.

II etapFacylitacja społeczności (maj – czerwiec 2020)

Tematem warsztatów jest wprowadzenie do sposobu prowadzenia rozwojowych grup dla dzieci. Zagłębiamy się w temat tworzenia atmosfery wspierającej uczestników do wyrażania siebie, autentyczności i budowania więzi. Poznajemy sposoby jak wspierać dziec w adaptacji, współpracować z rodzicami oraz zapobiegać przemocy rówieśniczej i agresji wśród dzieci.

III etap – Praktyki w Wiosce Bullerbyn (lipiec – sierpień 2020)

Każdy z uczestników programu odbywa trzy tygodnie stażu pracując jako asystent wychowawcy podczas letniego wypoczynku dla dzieci organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Oświatowo Wychowawcą Wioska Bullerbyn. Staż polega na całodobowym współprowadzeniu grupy dzieci, organizowaniu czasu i wspieraniu w sytuacjach życia codziennego. Udział w stażu jest możliwością zdobyciu doświadczenia, nauki i wykorzystania wiedzy zdobytej podczas warsztatów w praktyce. W trakcie trwania stażu każdy z uczestników bierze udział w superwizji. Dwa tygodnie stażu są bezpłatne, za trzeci tydzień stażysta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto/tydzień.

IV etap – Edukacja XXI wieku (wrzesień – grudzień 2020)

Nowy paradygmat edukacji wymaga nowoczesnego spojrzenia na szkołę. Spotkania dotyczące edukacji demokratycznej i unschoolong’u będą okazją do zdobycia podstawowej wiedzy o działalności ruchu alternatywnych szkół w Polsce. Przyglądać będziemy się również tutoring’owi jako procesowi wspierające zdobywanie wiedzy w relacji tutor – podopieczny. Ostatni etap programu umożliwi również podsumowanie zdobytych podczas praktyk i szkoleń doświadczeń i przełożenie ich na prace zawodową.