Certyfikat Wychowawcy Bullerbyn jest dokumentem potwierdzającym ukończenie szkoleń oraz posiadanie doświadczenia w pracy z dziećmi w Fundacji Bullerbyn. Certyfikat wydawany jest osobom, które odbyły letnie praktyki w Wiosce Bullerbyn oraz ukończyły program “Wspieranie przez relacje”. W każdym kolejnym roku współpracy z Fundacją wychowawca ma możliwość odnowienia Certyfikatu.

Certyfikat Wychowawcy Bullerbyn otrzymują osoby, które spełnią następujące wymagania:

  1. Uczestnictwo we wszystkich warsztatach, szkoleniach i spotkaniach zgodnie z programem “Wspieranie przez relacje”.
  2. Realizacja stażu polegającego na pełnieniu funkcji asystenta wychowawcy lub wychowawcy podczas letniej Wioski Bullerbyn oraz Majówek adaptacyjnych.
  3. Uzyskanie pozytywnej rekomendacji opiekuna stażu.
  4. Posługiwanie się w praktyce zdobytymi umiejętnościami oraz gotowość do rozwijania tych umiejętności.
  5. Spełnienie dodatkowych wymagań określonych na każdy rok w programie szkoleniowym.