Wspieranie przez Relacje to cykl szkoleń, warsztatów, spotkań i praktyki w pracy z dziećmi pod superwizją.

W programie poznasz metody pracy oparte na budowaniu z dzieckiem relacji, założenia pedagogiki Gestalt i psychologii rozwojowej dziecka, a także będziesz uczyć się swojej roli w prowadzeniu grupy dzieci.