„Człowiek, który potrafi zaakceptować w sobie dziecko, posiada zdolność do cieszenia się życiem. Umie się dziwić, co „otwiera go” na nowe doświadczenia.
Jest wrażliwy i potrafi reagować ze szczerym entuzjazmem.
I jest w nim spontaniczność niezbędna do autoekspresji”
Alexander Lowen