Nasze inspiracje

Carl Rogers, O stawaniu się osobą

Autentyczność nauczyciela.

Wydaje się, że wewnętrzna spójność nauczyciela wspomaga proces uczenia się.

Oznacza to, że nauczyciel w klasie jest osobą, która naprawdę jest, świadomie otwartą na wszelkie własne postawy. Znaczy to, że akceptuję własne uczucia.

W relacji z uczniem staje się prawdziwym sobą.

Z entuzjazmem odnosi się do tematów, które go interesują, nudzi się tymi, których nie lubi. Potrafi być zły, lecz również wrażliwy i współczujący. Ponieważ akceptuję on wszystkie swoje uczucia jako własne, nie ma potrzeby narzucania ich uczniom czy też żądania od nich, żeby czuli w w ten sam sposób. Jest osobą, nie zaś pozbawionym ludzkiej twarzy wcieleniem wymogów programu nauczania ani sterylnym rurociągiem, przez który pokolenia przekazują sobie wiedzę.

Janusz Korczak

Czym są spokojne zabawy dzieci, jeśli nie rozmową, wymianą myśli, snuciem marzenia na obrany temat…Bawiąc się wygłaszają istotne poglądy, jak autor w akcji powieści, rozwijają myśl zasadniczą.

Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków.

Alexander Lowen

Człowiek, który potrafi zaakceptować w sobie dziecko, posiada zdolność do cieszenia się życiem. Umie się dziwić, co „otwiera go” na nowe doświadczenia.
Jest wrażliwy i potrafi reagować ze szczerym entuzjazmem.
I jest w nim spontaniczność niezbędna do autoekspresji.