program

Program „Wspieranie przez relacje”

 I etap  – “Sztuka relacji(marzec – kwiecień )

Uczestnictwo  w grupie dla osób pracujących z dziećmi.Spotkania mają  charakter warsztatowo – seminaryjny. Biorąc udział w wykładach, dyskusjach i doświadczeniach uczestnicy poznają jaka relacja wspiera rozwój dziecka. Obejmuje takie tematy jak: świadomość, umiejętność selekcjonowania informacji, uczucia, granice, współpraca, samodzielność.

II etapFacylitacja społeczności (maj – czerwiec )

Tematem warsztatów jest wprowadzenie do sposobu prowadzenia rozwojowych grup dla dzieci. Zagłębiamy się w temat tworzenia atmosfery wspierającej uczestników do wyrażania siebie, autentyczności i budowania więzi. Poznajemy sposoby jak wspierać dziec w adaptacji, współpracować z rodzicami oraz zapobiegać przemocy rówieśniczej i agresji wśród dzieci.

III etap – Praktyki w Wiosce Bullerbyn (lipiec – sierpień )

Każdy z uczestników programu odbywa trzy tygodnie stażu pracując jako asystent wychowawcy podczas letniego wypoczynku dla dzieci organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Oświatowo Wychowawcą Wioska Bullerbyn. Staż polega na całodobowym współprowadzeniu grupy dzieci, organizowaniu czasu i wspieraniu w sytuacjach życia codziennego. Udział w stażu jest możliwością zdobyciu doświadczenia, nauki i wykorzystania wiedzy zdobytej podczas warsztatów w praktyce. W trakcie trwania stażu każdy z uczestników bierze udział w superwizji. Dwa tygodnie stażu są bezpłatne, za trzeci tydzień stażysta otrzymuje wynagrodzenie.

IV etap – Edukacja XXI wieku (wrzesień – grudzień )

Nowy paradygmat edukacji wymaga nowoczesnego spojrzenia na szkołę. Spotkania dotyczące edukacji demokratycznej i unschoolong’u będą okazją do zdobycia podstawowej wiedzy o działalności ruchu alternatywnych szkół w Polsce. Przyglądać będziemy się również tutoring’owi jako procesowi wspierające zdobywanie wiedzy w relacji tutor – podopieczny. Ostatni etap programu umożliwi również podsumowanie zdobytych podczas praktyk i szkoleń doświadczeń i przełożenie ich na prace zawodową.