W programie tegorocznej edycji zaplanowaliśmy ponad 100 godzin szkoleń, warsztatów i spotkań oraz 3 tygodnie letnich praktyk pod superwizją. Poniżej zapoznasz się z dokładnym harmonogramem.

DataGodzinyAktywnośćMiejsceProwadzący
12.03.2022
(sobota)
10:00 – 16:00Inauguracja programu. Integracja grupy.Warszawa, Al. Wyzwolenia 7Marianna Kłosińska, Magdalena Kidoń, Błażej Puziak
19.03.2022
(sobota)
10:00 – 16:00Sztuka relacji – o budowaniu więzi. cz.1.Warszawa, Al. Wyzwolenia 7Magdalena Kidoń,
26.02.2022
(sobota)
10:00 – 16:00Sztuka relacji – o budowaniu więzi cz.2.Warszawa, Al. Wyzwolenia 7Magdalena Kidoń
02.04.2022
(sobota)
10:00 – 16:00Od lęku do poczucia bezpieczeństwa. Jak wspierać dziecko w adaptacji.Warszawa, Al. Wyzwolenia 7Błażej Puziak
02.04.2022
(sobota)
16:30 – 18:00Organizacja stażu w Wiosce Bullerbyn. Zadania i odpowiedzialność, w pracy z dziećmi.Warszawa, Al. Wyzwolenia 7Joanna Górecka
09.04.2022
(sobota)
10:00 – 16:00

16:30 – 18:00
Wprowadzenie do holistycznej wizji człowieka. Założenia pedagogiki Gestalt.

Wprowadzenie do stażu podczas Majówek Adaptacyjnych.
Warszawa, Al. Wyzwolenia 7Magdalena Kidoń

Dorota Korniłow – Dej
12.05.2022
(czwartek)
10:00 – 19:00Proces grupowy. Od nauczyciala do facylitatora.Świętochów, ul. Warszawska 14Magdalena Kidoń
13.05.2022
(piątek)
10:00 – 13:30Spotkanie integracyjne zespołu wychowawcówŚwiętochów, ul. Warszawska 14Magdalena Kidoń, Błażej Puziak
13.05.2022
(piątek)
15:30 – 19:00Prowadzenie kręgów i zebrań. Świętochów, ul. Warszawska 14Anna Pękala
14.05.2022
(sobota)
10:00 – 19:00Co jest moje, a co Twoje. 
Granice w kontakcie z dziećmi.
Świętochów, ul. Warszawska 14Błażej Puziak
15.05.2022
(niedziela)
10:00 – 13:30Bo do tanga trzeba dwojga. Wyzwania w prowadzeniu grupy w parze.Świętochów, ul. Warszawska 14Błażej Puziak
02.06.2022
(czwartek)
10:00 – 13:30Gramy w jednej drużynie. Współpraca z rodzicami.Warszawa, Al. Wyzwolenia 7Magdalena Kidoń
02.06.2022
(czwartek)
15:30 – 19:00Animacja i integracja. O pracy z ludźmi i dbałości o siebie w działaniu.Warszawa, Al. Wyzwolenia 7Zosia Wronka
03.06.2022
(piątek)
10:00 – 19:00Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczejWarszawa, Al. Wyzwolenia 7Błażej Puziak
04.06.2022
(sobota)
10:00 – 13:30Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności.Warszawa, Al. Wyzwolenia 7Błażej Puziak
04.06.2022
(sobota)
15:30 – 19:00Rezyliencja. Jak wspierać odporność psychiczną dzieci.Warszawa, Al. Wyzwolenia 7Magdalena Kidoń
05.06.2022
(niedziela)
10:00 – 13:30Superwizja w pracy wychowawcy. Podsumowanie cześci szkoleniowej.Warszawa, Al. Wyzwolenia 7Magdalena Kidoń
11.06.2022
(sobota)
10:00 – 19:00Poznajemy Wioskę Bullerbyn. Teren zasady. Sąsiedztwo.Świętochów, ul. Warszawska 14Joanna Górecka, Zosia Wronka
12.06.2022
(niedziela)
10:00 – 13:30Pierwsza pomoc przedmedyczna w pracy z dziećmi.Świętochów, ul. Warszawska 14ratownik medyczny

maj – czerwiec 2022

Majówki Adaptacyjne

Staż podczas dwóch spotkań adaptacyjnych dla dzieci i rodziców w Wiosce Bullerbyn. Każdy z uczestników programu bierze udział w dwóch jednodniowych spotkaniach adaptacyjnych dla dzieci i rodziców w Wiosce Bullerbyn. Udział w spotkaniach umożliwia ćwiczenie umiejętności współprowadzenia grupy dzieci oraz jest okazją do pierwszego spotkania z dziećmi i rodzicami.

lipiec – sierpień 2022

Praktyki w Wiosce Bullerbyn

Każdy z uczestników programu odbywa trzy tygodnie stażu pracując jako asystent wychowawcy podczas letniego wypoczynku dla dzieci organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Oświatowo Wychowawcą Wioska Bullerbyn. Staż polega na całodobowym współprowadzeniu grupy dzieci, organizowaniu czasu i wspieraniu w sytuacjach życia codziennego. Udział w stażu jest możliwością zdobyciu doświadczenia, nauki i wykorzystania wiedzy zdobytej podczas warsztatów w praktyce. W trakcie trwania stażu każdy z uczestników bierze udział w superwizji. Dwa tygodnie stażu są bezpłatne, za trzeci tydzień stażysta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto/tydzień.

DataGodzinaAktywnośćMiejsceProwadzący
24.09.2022
(sobota)
10:00 – 14:00Podsumowanie i ewaluacja pracy w Wiosce Bullerbyn 2021Warszawa,
Aleja Wyzwolenia 7
Magdalena Kidoń
22.10.2022
(sobota)
10:00 – 14:00Regeneracja – pracuje sobą, dbam o siebie. Warszawa,
Aleja Wyzwolenia 7
Magdalena Kidoń
19.11.2022
(sobota)
10:00 – 18:00Wprowadzenie do edukacji demokratycznej.

Czego nauczyły mnie dzieci. Tutoring jako wsparcie w edukacji.
Warszawa,
Aleja Wyzwolenia 7
Marianna Kłosińska

Anna Pękala
17.12.2022
(sobota)
10:00 – 14:00Podsumowanie stażu. Rozdanie Certyfikatów i zaświadczeń.Warszawa,
Aleja Wyzwolenia 7
Magdalena Kidoń, Błażej Puziak