Terminarz 2024

DataGodzinyAktywnośćMiejsceProwadzący
23.03.2024
(sobota)
10:00 – 16:00Inauguracja programu. Integracja grupy.Warszawa,
Al. Wyzwolenia 7
Magdalena Kidoń,
Błażej Puziak
06.04.2024
(sobota)
10:00 – 16:00Sztuka relacji – o budowaniu więzi. cz.1.Warszawa,
Al. Wyzwolenia 7
Błażej Puziak
13.04.2024
(sobota)
10:00 – 16:00Sztuka relacji – o budowaniu więzi cz.2.Warszawa,
Al. Wyzwolenia 7
Magdalena Kidoń

20.04.2024
(sobota)
10:00 – 16:00

16:30 – 18:30
Wprowadzenie do holistycznej wizji człowieka.
Założenia pedagogiki Gestalt.

Organizacja praktyk w Wiosce Bullerbyn.
Zadania i odpowiedzialność w pracy z dziećmi.
Warszawa,
Al. Wyzwolenia 7
Magdalena Kidoń


Monika Marchlińska
27.04.2024
(sobota)
10:00 – 16:00

16:30- 18:30
Od lęku do poczucia bezpieczeństwa.
Jak wspierać dziecko w adaptacji.

Wprowadzenie do stażu podczas Majówek Adaptacyjnych.
Warszawa,
Al. Wyzwolenia 7

Błażej Puziak


Dorota Korniłow- Dej
16.05.2024
(czwartek)
10:00 – 19:00Proces grupowy. Od nauczyciela do facylitatora.Świętochów,
ul. Warszawska 14
Magdalena Kidoń
17.05.2024
(piątek)
10:00 – 13:30Bo do tanga trzeba dwojga.
Wyzwania w prowadzeniu grupy w parze.
Świętochów,
ul. Warszawska 14
Magdalena Kidoń
17.05.2024
(piątek)
15:30 – 19:00Gramy w jednej drużynie. Współpraca z rodzicami.Świętochów,
ul. Warszawska 14
Magdalena Kidoń
18.05.2024
(sobota)
10:00 – 13:30Spotkanie integracyjne wychowawców.Świętochów,
ul. Warszawska 14
Magdalena Kidoń
18.05.2024
(sobota)
15:30 – 19:00Co jest moje, a co Twoje. Granice w kontakcie z dziećmi.Świętochów,
ul. Warszawska 14
Błażej Puziak
19.05.2024
(niedziela)
10:00 – 13:30Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności.Świętochów,
ul. Warszawska 14
Błażej Puziak
06.06.2024
(czwartek)
10:00 – 19:00Interwencja w sytuacja przemocy rówieśniczej.WarszawaBłażej Puziak
07.06.2024
(piątek)
10:00 – 13:30Superwizja w pracy wychowawcyWarszawaMagdalena Kidoń
07.06.2024
(piątek)
15:30 – 19:00Rezyliencja. Jak wspierać odporność psychiczną dzieci.WarszawaMagdalena Kidoń
08.06.2024
(sobota)
10:00 – 13:30Animacja i integracja.
Praktyczne wskazówki do pracy z grupą.
WarszawaZofia Świąder
08.06.2024
(sobota)
15:30 – 19:00Prowadzenie kręgów i zebrań.WarszawaMartyna Korejwo
09.06.2024
(niedziela)
10:00 – 13:30 Podsumowanie części szkoleniowej.WarszawaBłażej Puziak
15.06.2024
(sobota)
10:00 – 19:00Poznajemy Wioskę Bullerbyn. Teren zasady. Sąsiedztwo.Świętochów,
ul. Warszawska 14
Monika Marchlińska
16.06.2024
(niedziela)
10:00 – 13:30Pierwsza pomoc przedmedyczna w pracy z dziećmi.Świętochów,
ul. Warszawska 14
ratownik medyczny

maj – czerwiec 2024

Staż podczas dwóch spotkań adaptacyjnych dla dzieci i rodziców w Wiosce Bullerbyn. Każdy z uczestników programu bierze udział w dwóch jednodniowych spotkaniach adaptacyjnych dla dzieci i rodziców w Wiosce Bullerbyn.

Udział w spotkaniach umożliwia ćwiczenie umiejętności współprowadzenia grupy dzieci oraz jest okazją do pierwszego spotkania z dziećmi i rodzicami.

lipiec – sierpień 2024

Każdy z uczestników programu odbywa trzy tygodnie stażu pracując jako asystent wychowawcy podczas letniego wypoczynku dla dzieci organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Oświatowo Wychowawcą Wioska Bullerbyn. 

Staż polega na całodobowym współprowadzeniu grupy dzieci, organizowaniu czasu i wspieraniu w sytuacjach życia codziennego. Udział w stażu jest możliwością zdobyciu doświadczenia, nauki i wykorzystania wiedzy zdobytej podczas warsztatów w praktyce. W trakcie trwania stażu każdy z uczestników bierze udział w superwizji.

Dwa tygodnie stażu są bezpłatne, za trzeci tydzień stażysta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 900 zł brutto/tydzień.

28.09.2024
(sobota)
10:00 – 14:00Podsumowanie i ewaluacja pracy w Wiosce Bullerbyn.Warszawa,
Al. Wyzwolenia 7
Błażej Puziak
26.10.2024
(sobota)
10:00 – 14:00Regeneracja – pracuję sobą, dbam o siebie. Warszawa,
Aleja Wyzwolenia 7
Magdalena Kidoń
23.11.2024
(sobota)
10:00 – 19:00Wprowadzenie do edukacji demokratycznej.

Czego nauczyły mnie dzieci. Tutoring jako wsparcie w edukacji.
Warszawa,
Al. Wyzwolenia 7
Marianna Kłosińska

Anna Pękala
14.12.2024
(sobota)
10:00 – 14:00Podsumowanie stażu. Rozdanie Certyfikatów i zaświadczeń.Warszawa,
Al. Wyzwolenia 7
Magdalena Kidoń, Błażej Puziak