Dla kogo

Do udziału zapraszamy osoby, które:

  • są studentami lub absolwentami psychologii, pedagogiki lub kierunków związanych z pracą z dziećmi,
  • rozpoczynają pracę z dziećmi lub chcą rozwinąć swój warsztat pracy
  • chcą poznać metody pracy oparte na budowaniu z dzieckiem relacji, założenia pedagogiki Gestalt i psychologii rozwojowej dziecka,
  • cenią swój własny rozwój,
  • chcą tworzyć społeczność otaczającą dzieci troską i szacunkiem.

O programie

 I etap  – “Sztuka relacji” (marzec – kwiecień )

Uczestnictwo  w grupie dla osób pracujących z dziećmi.Spotkania mają  charakter warsztatowo – seminaryjny. Biorąc udział w wykładach, dyskusjach i doświadczeniach uczestnicy poznają jaka relacja wspiera rozwój dziecka. Obejmuje takie tematy jak: świadomość, umiejętność selekcjonowania informacji, uczucia, granice, współpraca, samodzielność.

II etap – Facylitacja społeczności (maj – czerwiec )

Tematem warsztatów jest wprowadzenie do sposobu prowadzenia rozwojowych grup dla dzieci. Zagłębiamy się w temat tworzenia atmosfery wspierającej uczestników do wyrażania siebie, autentyczności i budowania więzi. Poznajemy sposoby jak wspierać dziec w adaptacji, współpracować z rodzicami oraz zapobiegać przemocy rówieśniczej i agresji wśród dzieci.

III etap – Praktyki w Wiosce Bullerbyn (lipiec – sierpień )

Każdy z uczestników programu odbywa trzy tygodnie praktyk pracując jako asystent wychowawcy podczas letniego wypoczynku dla dzieci organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Oświatowo Wychowawcą Wioska Bullerbyn. Praktyki polega na całodobowym współprowadzeniu grupy dzieci, organizowaniu czasu i wspieraniu w sytuacjach życia codziennego. Udział w praktykach daje możliwość zdobycia doświadczenia, nauki i wykorzystania wiedzy zdobytej podczas warsztatów w praktyce. W trakcie trwania praktyk każdy z uczestników bierze udział w superwizji. Dwa tygodnie stażu są bezpłatne, za trzeci tydzień stażysta otrzymuje wynagrodzenie.

IV etap – Warsztat integrujące wiedzę i doświadczenie (wrzesień)

Ten etap programu umożliwi również podsumowanie zdobytych podczas praktyk i szkoleń doświadczeń i przełożenie ich na prace zawodową.

V – Etap – Edukacja alternatywna – nowe spojrzenie na edukacje i rolę nauczyciela (październik – grudzień )

Praca sobą i tworzenie nowych jakości w edukacji to zagadnienia ostatniego etapu programu Wspieranie Przez Relacje. Zglebimy znaczenie budowania wewnętrznego dobrostanu w pracy z ludźmi, poznamy założenia wybranych szkół alternatywnych, odpowiadających na wyzwania XXI wieku. 

Terminarz

W programie tegorocznej edycji zaplanowaliśmy ponad 100 godzin szkoleń, warsztatów i spotkań oraz 3 tygodnie letnich praktyk pod superwizją.

Poniżej zapoznasz się z dokładnym harmonogramem.

DataGodzinyAktywnośćMiejsceProwadzący
12.03.2022
(sobota)
10:00 – 16:00Inauguracja programu. Integracja grupy.Warszawa, Al. Wyzwolenia 7Marianna Kłosińska, Magdalena Kidoń, Błażej Puziak
19.03.2022
(sobota)
10:00 – 16:00Sztuka relacji – o budowaniu więzi. cz.1.Warszawa, Al. Wyzwolenia 7Magdalena Kidoń,
26.03.2022
(sobota)
10:00 – 16:00Sztuka relacji – o budowaniu więzi cz.2.Warszawa, Al. Wyzwolenia 7Magdalena Kidoń

02.04.2022
(sobota)
10:00 – 16:00

16:30 – 18:30
Od lęku do poczucia bezpieczeństwa. Jak wspierać dziecko w adaptacji.

Organizacja praktyk w Wiosce Bullerby. Zadania i odpowiedzialność w pracy z dziećmi.
Warszawa, Al. Wyzwolenia 7Błażej Puziak


Joanna Górecka
09.04.2022
(sobota)
10:00 – 16:00

16:30- 18:30
Wprowadzenie do holistycznej wizji człowieka. Założenia pedagogiki Gestalt.

Wprowadzenie do stażu podczas Majówek Adaptacyjnych.
Warszawa, Al. Wyzwolenia 7
Magdalena Kidoń


Dorota Korniłow- Dej
12.05.2022
(czwartek)
10:00 – 19:00Proces grupowy. Od nauczyciala do facylitatora.Świętochów, ul. Warszawska 14Magdalena Kidoń
13.05.2022
(piątek)
10:00 – 19:00Co jest moje, a co Twoje. 
Granice w kontakcie z dziećmi.
Świętochów, ul. Warszawska 14Błażej Puziak
14.05.2022
(sobota)
10:00 – 15:30Spotkanie integracyjne zespołu wychowawcówŚwiętochów, ul. Warszawska 14Magdalena Kidoń, Błażej Puziak
14.05.2022
(sobota)
15:30 – 19:00Prowadzenie kręgów i zebrań.Świętochów, ul. Warszawska 14Anna Pękala
15.05.2022
(niedziela)
10:00 – 13:30Animacja i integracja. O pracy z ludźmi i dbałości o siebie w działaniu.Świętochów, ul. Warszawska 14Zofia Świąder
02.06.2022
(czwartek)
10:00 – 13:30Gramy w jednej drużynie. Współpraca z rodzicami.Warszawa, Al. Wyzwolenia 7Magdalena Kidoń
02.06.2022
(czwartek)
15:30 – 19:00Bo do tanga trzeba dwojga. Wyzwania w prowadzeniu grupy w parze.Warszawa, Al. Wyzwolenia 7Błażej Puziak
03.06.2022
(piątek)
10:00 – 19:00Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczejWarszawa, Al. Wyzwolenia 7Błażej Puziak
04.06.2022
(sobota)
10:00 – 13:30Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności.Warszawa, Al. Wyzwolenia 7Błażej Puziak
04.06.2022
(sobota)
15:30 – 19:00Rezyliencja. Jak wspierać odporność psychiczną dzieci.Warszawa, Al. Wyzwolenia 7Magdalena Kidoń
05.06.2022
(niedziela)
10:00 – 13:30Superwizja w pracy wychowawcy. Podsumowanie cześci szkoleniowej.Warszawa, Al. Wyzwolenia 7Magdalena Kidoń
11.06.2022
(sobota)
10:00 – 19:00Poznajemy Wioskę Bullerbyn. Teren zasady. Sąsiedztwo.Świętochów, ul. Warszawska 14Joanna Górecka, Zosia Wronka
12.06.2022
(niedziela)
10:00 – 13:30Pierwsza pomoc przedmedyczna w pracy z dziećmi.Świętochów, ul. Warszawska 14ratownik medyczny

maj – czerwiec 2022

Majówki Adaptacyjne

Staż podczas dwóch spotkań adaptacyjnych dla dzieci i rodziców w Wiosce Bullerbyn. Każdy z uczestników programu bierze udział w dwóch jednodniowych spotkaniach adaptacyjnych dla dzieci i rodziców w Wiosce Bullerbyn. Udział w spotkaniach umożliwia ćwiczenie umiejętności współprowadzenia grupy dzieci oraz jest okazją do pierwszego spotkania z dziećmi i rodzicami.

lipiec – sierpień 2022

Praktyki w Wiosce Bullerbyn

Każdy z uczestników programu odbywa trzy tygodnie stażu pracując jako asystent wychowawcy podczas letniego wypoczynku dla dzieci organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Oświatowo Wychowawcą Wioska Bullerbyn. Staż polega na całodobowym współprowadzeniu grupy dzieci, organizowaniu czasu i wspieraniu w sytuacjach życia codziennego. Udział w stażu jest możliwością zdobyciu doświadczenia, nauki i wykorzystania wiedzy zdobytej podczas warsztatów w praktyce. W trakcie trwania stażu każdy z uczestników bierze udział w superwizji. Dwa tygodnie stażu są bezpłatne, za trzeci tydzień stażysta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł brutto/tydzień.

DataGodzinaAktywnośćMiejsceProwadzący
24.09.2022
(sobota)
10:00 – 14:00Podsumowanie i ewaluacja pracy w Wiosce Bullerbyn 2021Warszawa,
Aleja Wyzwolenia 7
Magdalena Kidoń
22.10.2022
(sobota)
10:00 – 14:00Regeneracja – pracuje sobą, dbam o siebie. Warszawa,
Aleja Wyzwolenia 7
Magdalena Kidoń
19.11.2022
(sobota)
10:00 – 18:00Wprowadzenie do edukacji demokratycznej.

Czego nauczyły mnie dzieci. Tutoring jako wsparcie w edukacji.
Warszawa,
Aleja Wyzwolenia 7
Marianna Kłosińska

Anna Pękala
17.12.2022
(sobota)
10:00 – 14:00Podsumowanie stażu. Rozdanie Certyfikatów i zaświadczeń.Warszawa,
Aleja Wyzwolenia 7
Magdalena Kidoń, Błażej Puziak