Wspieranie przez Relacje

Kwestia budowania relacji to ostatnio jeden z najbardziej gorących tematów w edukacji.

Edukacja, której dotychczasowym celem było podporządkowanie i wtłaczanie dzieciom wiedzy, stoi obecnie przed dużym kryzysem. To dobrze! To duża szansa

Stoimy jako świat w obliczu gigantycznych zmian. Jedna z większych za nami. Narodziny technologii, cyfrowych możliwość, łączenia się z ludźmi na całym świecie. Nieograniczonych możliwości czerpania wiedzy dostępnej na wyciągnięcie ręki.

Czas zatem na wyjście z paradygmatu wtłaczania wiedzy i zrobienie kroku ku temu, co adekwatne do otaczającej nas rzeczywistości. Ku kolektywnemu światu, który opiera się na relacjach i wzajemnych zależnościach.

Zasadna wydaje się zatem uważność w edukacji ku relacji, gdyż, to właśnie w nich rozwijamy się i funkcjonujemy. Umiejętność budowania relacji to zdolność do pogłębiania kontaktu ze sobą, porozumiewania się z innymi, dbania o otaczające środowisko i sięgania po to, czego w życiu potrzebujemy.

Niezwykle ważne jest, abyśmy My, osoby, które wspierają innych w rozwoju tę zdolność rozwijały i pielęgnowały.

Każda wymiana jest relacją.
Nie chodzi nam o to, żeby relacja zaistniała sama dla siebie. Zależy nam na jej jakości.
Jakości, która będzie sprzyjała rozwojowi młodych ludzi.

Już od października do lutego będę pisała co może pomagać tej jakości.

A od marca 2024 jakość relacji będzie przewodnim tematem programu Wspieranie Przez Relacje.

Pozdrowienia

Magdalena Kidoń