„Czym są spokojne zabawy dzieci, jeśli nie rozmową, wymianą myśli, snuciem marzenia na obrany temat…Bawiąc się wygłaszają istotne poglądy, jak autor w akcji powieści, rozwijają myśl zasadniczą”

Janusz Korczak

Ze szczególnymi pozdrowieniami dla Dorosłych, którzy wspierają dzieci podczas wakacyjnych wyjazdów – Magdalena.