Idea

Wyzwania społeczne XXI wieku

Jakość relacji z innymi od lat stanowiła fundament dobrostanu psychofizycznego każdego z nas.

Żyjemy w czasach, które promują nadmierny indywidualizm, niezależność, odcięcie od więzi społecznych i natury. Skutkuje to dużym cierpieniem, osamotnieniem, chorobami, niszczeniem siebie i otaczającego nas świata. 

To co było przez lata naturalne dla ludzi, przestało takie być. Obecny system edukacji nie jest adekwatny do otaczającej rzeczywistości i nie spełnia swojej roli jaką jest wspieranie młodych ludzi w rozwoju. Technologia zapewnia nam nieograniczony dostęp do informacji, stwarzając tym samym ogromny dostęp do wiedzy.  Wychowywanie poprzez wtłaczanie sztucznie wybranych treści, które przydatne są tylko w budynku szkolnym czas zostawić. Zabija one w dzieciach spontaniczną zdolność do poszukiwania, eksplorowania i doświadczania. 

Zachęca jedynie do rywalizowania i wygrywania. Czy ta wygrana to jednak nie przegrana? Jesteśmy mądrymi ludźmi, zdolnymi do współpracy i podejmowania dobrych dla nas decyzji. 

Potrzebujemy mieć jednak przestrzeń do rozwijania swojej mądrości w obecności innych.

STARY PARADYGMAT EDUKACJINOWY PARADYGMAT EDUKACJI
RywalizacjaWspółpraca
Indywidualny rozwójSpołeczność
Wtłaczanie wybranych treściUmiejętność selekcji informacji
Siedzenie w ławceRuch
OcenianieSzacunek do różnorodności
PodporządkowanieWolność
OdtwarzanieKreatywność

Świadome wspieranie dzieci w rozwoju, jest możliwe tylko wtedy, kiedy sami troszczymy się o nasz wewnętrzny rozwój.

Wspieranie przez relacje to innowacyjny program dla Dorosłych budujących środowiska sprzyjające rozwojowi młodych ludzi