Program 2024

 I etap  – “Sztuka relacji” (marzec – kwiecień )

Uczestnictwo  w grupie dla osób pracujących z dziećmi. Spotkania mają  charakter warsztatowo – seminaryjny. Biorąc udział w wykładach, dyskusjach i doświadczeniach uczestnicy poznają jaka relacja wspiera rozwój dziecka.

Obejmuje takie tematy jak: świadomość w pracy wychowawcy, wspieranie dziecka w rozwoju emocjonalnym, rozwój granic i kontakt graniczny, wprowadzenie do pedagogiki Gestalt, wspieranie dziecięcej samodzielność, tworzenia środowiska sprzyjającego adaptacji.

II etap – Facylitacja społeczności (maj – czerwiec )

Tematem warsztatów jest wprowadzenie do sposobu prowadzenia rozwojowych grup dla dzieci. Zagłębiamy się w temat tworzenia atmosfery wspierającej uczestników do wyrażania siebie, autentyczności i budowania więzi.

Na tym etapie programu poznajemy czym jest proces grupowy, jaka jest rola wychowawcy w prowadzeniu grupy, współpraca z rodzicami zapobiegania przemocy rówieśniczej i agresji wśród dzieci oraz rozwój seksualny dziecka.

III etap – Praktyki w Wiosce Bullerbyn (lipiec – sierpień )

Każdy z uczestników programu odbywa trzy tygodnie praktyk, pracując jako asystent wychowawcy podczas letniego wypoczynku dla dzieci organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Oświatowo – Wychowawcą Wioska Bullerbyn. Praktyki polega na całodobowym współprowadzeniu grupy dzieci, organizowaniu czasu i wspieraniu w sytuacjach życia codziennego.

Udział w praktykach daje możliwość zdobycia doświadczenia, nauki i wykorzystania wiedzy zdobytej podczas warsztatów w praktyce. W trakcie trwania praktyk każdy z uczestników bierze udział w superwizji.

Dwa tygodnie stażu są bezpłatne, za trzeci tydzień stażysta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 900 zł brutto.

IV etap – Warsztat integrujące wiedzę i doświadczenie (wrzesień)

Ten etap programu umożliwi również podsumowanie zdobytych podczas praktyk i szkoleń doświadczeń i przełożenie ich na prace zawodową.

V – Etap – Edukacja alternatywna – nowe spojrzenie na edukacje i rolę nauczyciela (październik – grudzień )

Praca sobą i tworzenie nowych jakości w edukacji to zagadnienia ostatniego etapu programu Wspieranie Przez Relacje. Zgłębimy znaczenie budowania wewnętrznego dobrostanu w pracy z ludźmi, porozmawiamy o dziecięcej rezyliencji oraz poznamy założenia wybranych szkół alternatywnych, odpowiadających na wyzwania XXI wieku. 

Tematy wszystkich warsztatów znajdziesz w TERMINARZU.