Zgłoszenia

Prześlij zgłoszenie już dziś i twórz z nami Społeczność otaczającą dzieci troską i szacunkiem.

Przed wypełnieniem zgłoszenia upewnij się, że rozumiesz idee, założenia i program stażu Wspieranie przez Relacje. Do udziału zapraszamy jedynie osoby, które chcą wziąć udział w całości programu.

Rekrutacja składa się z dwóch części:

  1. Przesyłanie formularza zgłoszeniowego online.
  2. Rozmowa rekrutacyjna.

Liczba miejsc ograniczona!

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Zapoznaj się z dokumentami dla Uczestnika: